Als toeval opvalt. Dit is een vorm van toeval die een stap verder gaat dan ‘puur toeval’.

Vier waargebeurde situaties

Als toeval opvalt: speelgoedauto

Speelgoedauto in spouwmuur

Ik woon in een huis zonder voortuin aan een rechte weg. Op een nacht verliest een dronken automobilist de macht over het stuur en botst nadat hij drie geparkeerde auto’s total loss rijdt tegen de voorgevel van ons huis. Werklui die de schade aan de voorgevel komen herstellen vinden in de spouwmuur een geroest speelgoedautootje uit de jaren ’50. Precies op de plek waar de automobilist tegen de gevel is gereden.

Een ander voorbeeld. Ik droom ’s nachts van een mooie zonnige lentedag. Als studente ga ik met twee andere studenten naar hun flat, waar ik nog nooit ben geweest. Op de galerij zitten we op de grond van het zonnetje te genieten. Op kussens, op een rijtje naast elkaar. Met nog een andere student die een krant leest. Opeens gaat de voordeur van de buren open en komt er iets zwarts en kleins op me afgevlogen. Plotseling bijt het me zachtjes. Ik schrik en word wakker. Einde van de droom. De volgende middag vragen twee medestudenten na de les of ik zin heb mee te gaan naar hun flat. Ik ben er nog nooit eerder geweest. Het is de eerste zonnige lentedag van het jaar. En ja, als wij op de galerij aankomen zit er al een medebewoner op de grond een krant te lezen. We gaan naast elkaar op kussens op de grond zitten en genieten van de zon. Als snel gaat de voordeur open van de buren en er komt een kleine, zwarte puppy naar buiten gerend. Het hondje vliegt op me af en bijt mij zachtjes…

Je bent met je gezin op vakantie in een ver land en je kinderen willen een kaartspel spelen dat helaas thuis ligt. Heel toevallig horen twee Nederlandse kinderen dat, die het specifieke spel bij zich blijken te hebben. De ouders van de kinderen raken met elkaar aan de praat, de kinderen spelen samen het spel en de twee gezinnen lopen na een paar uur naar hun auto. Wat blijkt? Beide auto’s zijn van hetzelfde merk en type, de kleur is hetzelfde en zelfs de nummerborden zijn bijna identiek. Bovendien staan ze pal naast elkaar geparkeerd. Beide gezinnen staan perplex.

Ik breng mijn zoon met de auto naar de basisschool, als hij ineens zonder enige aanleiding vraagt ‘Hoe zou het toch met juffrouw I. zijn?’ Op school blijkt dat zij die nacht is overleden…

De manier waarop je je leven leidt
Je leven is gevuld met werk, studie, familie, vrienden en gezin, maar je probeert zoveel mogelijk te genieten van het leven in het hier en nu. Je hebt bewust aandacht en tijd voor anderen.

Hoe vaak overkomt deze vorm van toeval je?
Zo nu en dan overkomt het je. Het kan een bijzondere situatie zijn. Of een voorspellende droom, die de volgende dag tot in detail uitkomt. Of een voorspelling die op een andere manier wordt geopenbaard dan via een droom.

De intensiteit in relatie tot je gevoel
De situatie lijkt gearrangeerd. De verbazing en verwondering zijn groot, ook van anderen die ervan horen. Je praat er met meerdere mensen over en je schrijft er misschien zelfs een blog over. De situatie blijft je jaren bij. Het maakt je nieuwsgierig en het zet je tot nadenken. Hoe is het mogelijk? Wat betekent dit? Maar je weet niet goed wat je ermee moet doen en óf je er iets mee kunt doen.

Wat is de betekenis van deze vorm van toeval?
De toevallige gebeurtenis of de voorspellende droom maakt je (nog meer) bewust van het feit dat er iets is dat ons allemaal verbindt.
Bij voorspellende dromen en uitspraken krijg je misschien ook een andere beleving van tijd. Je krijgt sterk het gevoel dat verleden, heden en toekomst niet zo lineair vastliggen als wij gewend zijn te denken. Ook verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verbonden: er is altijd een ‘nu’.
De gebeurtenis of de droom staat helemaal op zichzelf. In de toevallige gebeurtenis of voorspelling zit geen verborgen boodschap die in relatie staat tot dieperliggende vragen of actuele thema’s in je leven. Bij zinvol toeval is dat wel het geval.

Gratis e-book ‘De betekenis van toeval’

In dit gratis e-book lees je over de betekenis van de verschillende levels van toeval. Meld je aan en je ontvangt ook mijn inspiratiemail.

Laat je verwonderen!