Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Zinvol toeval is een label van Moonbird. Moonbird, gevestigd aan Brandhofstraat 17, 6372 KA Landgraaf, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uitgangspunt

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Zinvol toeval. Het uitgangspunt is dat Zinvol toeval (verder: wij, ons, Moonbird) jouw privacy respecteert en beschermt. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring dateert van 5 februari 2020.

Contactgegevens

Brandhofstraat 17, 6372 KA Landgraaf
06 28710152
info@zinvoltoeval.nl / www.zinvoltoeval.nl
info@moonbird.nl / www.moonbird.nl

Persoonsgegevens die Zinvol toeval verwerkt

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken na jouw toestemming:

 • Voornaam en achternaam (voor nieuwsbrieven, e-mails en downloads)
 • E-mailadres (voor nieuwsbrieven, e-mails en downloads)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft wanneer je als klant onze diensten afneemt (informatie zoals naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en rekeningnummer)
 • Details van transacties die via de site verlopen, zoals betalingen, bank- en creditcard-gegevens die jou mogelijk maken aankopen via de site te doen
 • Ratings en reacties die je geeft in relatie tot producten/diensten en blogartikelen op de site
 • Gastblogartikelen met naam, foto’s, bedrijfsnaam en website voor plaatsing op de site.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Die reactie en de metadata van die reactie worden voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar-service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Zinvol toeval gebruikt

 • Functionele en analytische cookies
  Als je de website zinvoltoeval.nl bezoekt, komen er één of meer cookies op je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn tekstbestandjes die een website achterlaat. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak.We gebruiken cookies om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te geven, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
  • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
  • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
  • Om je account voor onze winkel in te stellen
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
  • Om ons winkelaanbod te verbeteren
  • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest.

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren.
We bewaren bestelinformatie voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoren je naam, e-mailadres, factuurgegevens en verzendadres. Hiervoor hanteren we de wettelijk verplichte termijn van zeven jaar.

 • Nuttige cookies
  Daarnaast gebruikt zinvoltoeval.nl cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vraagt zinvoltoeval.nl toestemming. Door op de pop-up te klikken kun je akkoord gaan met het plaatsen van deze cookies.
 • Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij kunnen zo de website actueel houden en verbeteren. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen niet naar jou of je IP-adres zijn te herleiden. Ook delen wij geen informatie met Google of andere partijen.
 • Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
 • Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
 • Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login-informatie en schermweergave-opties. Login-cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave-opties 1 jaar. Als je ‘Herinner mij’ selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login-cookies verwijderd.
 • Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
 • Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
 • Wat je zelf kunt doen
  Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle eerder opgeslagen cookies via je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Zinvol toeval verwerkt

De website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@zinvoltoeval.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten en goederen bij je af te leveren (bijvoorbeeld gratis downloads)
 • Zinvolt toeval analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Zinvol toeval verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zinvol toeval neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik of een medewerker van Moonbird) tussen zit. Wij gebruiken het volgende mailsysteem: MailChimp.

Nieuwsbrief Gegevens Doel Hoe verkregen toestemming Delen met ** Bewaartermijn
Voor- en achternaam Aanhef mail Formulier op website, bevestiging via mail Mailchimp/Mailblue Tot persoon zich uitschrijft
E-mailadres Verzending Formulier op website, bevestiging via mail Mailchimp/Mailblue Tot persoon zich uitschrijft

* Onderaan elke nieuwsbrief van Zinvol toeval staan de volgende opties (met link) vermeld:

1) Afmelden -> via deze link kun je je afmelden voor de nieuwsbrief

2) Gegevens aanpassen -> hier kun je je gegevens beheren.

** Mailchimp stuurt de nieuwsbrief van Zinvol toeval naar abonnees. Als je via de website hebt aangegeven (toestemming verleent) de nieuwsbrief te willen ontvangen worden je gegevens op de verzendlijst in Mailchimp geplaatst. Mailchimp gebruikt (lees: verwerkt) deze gegevens voor de verzending en registreert het gebruik ervan (of je de nieuwsbrief hebt geopend ja/nee en hoe vaak). Moonbird heeft een verwerkingsovereenkomst conform de AVG 25.5.2018 met Mailchimp hiervoor gesloten. Mailchimp heeft haar servers buiten de EU staan. De verwerking gebeurt dan ook buiten de EU.

Downloads

Wij kunnen na een download jou een e-mail sturen met inspiratie en tips over het onderwerp. Je kunt je te allen tijde aan- en afmelden van deze nieuwsbrief.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gaat in overleg met jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moonbird en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zinvoltoeval.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zinvoltoeval.nl.