Zinvol toeval is een label van Moonbird. En is een aanbieder van (online) coaching en Mind-Walk op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Er gelden voor de deelnemers algemene voorwaarden die aan elke deelnemer die een programma volgt wordt verstrekt.

Overdragen sessie

Elke sessie is persoonsgebonden. Een deelnemer kan deze dus niet overdragen aan een ander.

Materiaal Zinvol toeval

Het is niet toegestaan om als deelnemer materialen, beelden of de modules van Zinvol toeval voor commercieel gebruik in te zetten of te bewerken, tenzij Zinvol toeval hiervoor toestemming heeft gegeven.

Filmen sessie

Door beide partijen is het niet toegestaan een (Skype- of Zoom-) sessie op te nemen/ te filmen.

Wijziging sessie

Als door overmacht een sessie niet door kan gaan, zorgt Zinvol toeval voor een passend alternatief voor de deelnemers. De deelnemers worden tijdig op de hoogte gebracht. Gewijzigd tijdstip/ locatie van de sessie geeft geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Gesprek

Tijd, data en locatie voor een gesprek worden samen met de deelnemers afgesproken.

Aansprakelijkheid bijeenkomst

Zinvol toeval spant zich in om de sessies voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het aangaan van een (Skype- of Zoom) sessie verloopt op eigen risico van de deelnemer.

Privacy

Informatie over websitebezoek en persoonsgegevens is opgenomen in het privacybeleid. Bij vragen of verzoeken over privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@zinvoltoeval.nl.